Ribuan Ikan Mas Mati Mendadak di Sungai Eufrat, Sabda Nabi tentang Kiamat Jadi Kenyataan?

Tanda akhir zaman kian nyata, Selain terus mengering, ribuan ikan Mas yang diternak di pinggiran Sungai Eufrat mati misterius. Tampaknya hadis serta riwayat Rasulullah SAW mulai menjadi kenyataan, segala fakta yang membuktikan terus dekatnya kiamat satu per satu terungkap.


Sungai Eufrat adalah salah satu sungai yang mempunyai ikatan sejarah kuat dengan aliran Islam. Sungai yang menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki, serta bermuara di Teluk Persia itu berkali-kali disebutkan dalam beberapa hadis.
Dalaam sejaraah Islaam, Aabu Huraairah mengataakan, bahwaa Rasulullaah SAW bersaabda, “ Kiamaat tidaak bakaal teerjadi hinggaa (apaabila) Sungaai Eufraat ssurut jaadi tiimbul gunungaan emaas, dimaana tidaak seedikit oraang (yaang beerada dii saana) berjuaang untukk bereebut emass teersebut, hinggaa keemudian merekaa saaling meembunuh. Sembilan puluh sembilan dari seratus orang yang berjuang. Serta setiap yang terlibat (dalam perang) mengatakan, ‘mudah-mudahan aku orang yang selamat itu’.”
Dalaam riwayaat laainnya, Naabi Muhaammad SAW bersaabda, “ Telaah deekat seebuahmasa dii manaa sungaai Eufraat bakaal menjaadi ssurut airnyaa laalu ternaampak peerbendaharaan daripaada emaas, maaka baarang siaapa yaang haadir dii ssitu janganlaah iaa meengambil sesuaatu punn daripaada haarta ituu.” (HR Bukhaari Musslim).

Comments

Popular posts from this blog

Alhamdulillah Hari Ini Turun Drastis, Tanda Pandemi Corona Akan Berakhir

Pelakor, Janda Tega Rebut Suami dari Istri yang Baru Melahirkan